over ons

Er was eens, heel lang geleden…

MEMO is in 2004 gestart toen Max Brenman, muzikant en sociaal ondernemer, mbira speler Debby Korfmacher ontmoette.


“Ik was verbaasd dat Debby naast haar werk als docente aan het Conservatorium van Amsterdam, achter een bar moest werken.”


Vaak is dat volstrekt normaal in de culturele sector. En blijkbaar is het altijd zo geweest: 750 jaar geleden was er een beroemde fluitist in Hamelen ook aan het bijverdienen. Brenman stelde zichzelf de vraag: kan muzikaal talent niet op meerdere plekken in onze maatschappij benut worden?

Zoals de kinderen destijds gegrepen werden door het spel van de Duitse fluitist, werden de eerste kinderen die Debby bezocht volstrekt betoverd door haar magische mbira klanken. De fantastische reacties van de kinderen maakten al snel duidelijk hoe sterk het concept was. Met MEMO ontstond een win-winsituatie, zowel voor de kinderen als voor de professionele artiesten, die meestal vele jaren verbonden blijven aan het project.

Als startend project en dankzij genereuze steun van o.a. de Bernard van Leer Foundation, het VSB Fonds, AFK en Fonds 21 kon MEMO zich ontwikkelen. Inmiddels is MEMO volwassen geworden en heeft een hedendaagse en efficiënte organisatie. Een aantal zeer betrokkenen professionals en een geautomatiseerd boekings- en administratiesysteem maken duizenden voorstellingen per jaar mogelijk, alsmede training van nieuwe artiesten. Deze flexibele opzet biedt MEMO een duurzame toekomst en betekent dat we subsidie-onafhankelijk opereren.

In de loop der jaren heeft MEMO meer dan 60.000 voorstellingen op 900 locaties gegeven. Naast de kinderdagverblijven en basisscholen, waren er ook MEMO-voorstellingen in Muziekgebouw aan ’t IJ, het JHM Kindermuseum, het Grachtenfestival, de Uitmarkt, Festival De Rode Loper, het Winter WestwaARTS Festival, Festival 2 Turven Hoog en SAIL.

Naast het geven van steeds grotere aantallen voorstellingen van hoge kwaliteit in Amsterdam, heeft MEMO diverse doelstellingen voor de komende jaren:

  • Het verkrijgen van financiering voor cultuureducatie voor kinderen jonger dan vier jaar van afdelingen Kunst & Cultuur en Onderwijs.
  • Zorg te dragen dat financiering wordt gegeven aan de onderwijs- en zorginstellingen met een verplichting om het te gebruiken voor passende culturele projecten.
  • Het MEMO-project uitbreiden door stichtingen op te richten met stakeholders en partners in andere steden. Het delen van onze artistieke / pedagogische kennis en digitale faciliteiten maken dit tot een duurzaam businessmodel.

“Ik ben blij met iedereen die de moeite neemt met geluiden te toveren voor die ontvankelijke jonge oren, ik ben blij met iedereen die een tegenwicht biedt voor de harde klanken van de wereld. Ik ben blij met MEMO. Ik ben overtuigd van het goede werk dat MEMO doet.”
Alma Netten, oprichtster en directeur van het Grachtenfestival

“Het Concertgebouw is enthousiast over het werk van stichting MEMO. Door de inzet van gedreven musici is het voor kinderen op een jonge leeftijd mogelijk kennis te maken met muziek die live wordt uitgevoerd, op een speelse en leerzame manier. Dit is van onschatbare waarde.”
Mr. Jan H.M. Deiters, directeur fondsenwerving van Het Concertgebouw

“MEMO heeft een educatief project met een enorme meerwaarde voor de culturele en artistieke ontwikkeling van jonge kinderen, zowel allochtoon als autochtoon. Het is belangrijk dat jonge kinderen uit onze multiculturele samenleving op vroege leeftijd in aanraking komen met verschillende muziekculturen, samen leren ‘spelen’ en leren delen.”
Levent Aslan, directeur Muziekcentrum Aslan

“MEMO is een artistiek interessant project met een bijzondere educatieve waarde voor zowel de artiesten als ook het publiek. Als Conservatorium van Amsterdam willen wij dan ook graag onze steun voor dit project uitspreken. Voor de artiesten die bij ons opgeleid worden is een uitvoering in het karakter van MEMO (half-geïmproviseerd en spontaan) een goed medium om hun persoonlijkheid, uitstraling en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Ze leren hierdoor hun liefde voor de muziek uit te stralen en over te brengen – een essentiële vaardigheid voor iedere artiest en leraar.”
Maria Wüst, hoofd Onderwijs en Ontwikkeling, Hogeschool voor de Kunsten, CvA

Stichting Memorabele Momenten is:

  • Ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het dossiernummer 57261407
  • BTW plichtig nr. NL8525.05.784.B.01
  • Niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting
  • Bankrekening t.n.v. Stichting Memorabele Momenten: NL18 INGB 0007 5177 78