onderbouwing

Een geïntegreerde benadering levert meer op

Pedagogen benoemen het belang van harmonie tussen de drie milieus waarin een kind opgroeit: de thuissituatie, school/opvang en de vrije tijd. Daarom richt MEMO zich ook tot de ouders, met MEMOthuis – artiesten ‘online’ – en met de dagdeel-festivals. Zo ontstaat er een aanbod waarmee jonge kinderen zowel thuis, op het kinderdagverblijf en de (voor)school, als in de buurt worden bereikt, op een samenhangende manier.

Omdat kinderen van nature een ontwikkeld begrip voor muziek hebben, is het een prachtige manier om kinderen te prikkelen en muziek als middel in te zetten voor hun brede ontwikkeling.

Muziek en het brein

Breinwetenschappers o.a. Erik Scherder en Jelle Jolles, bevestigen dat muziek meerdere gebieden in de hersenen stimuleert en dat daardoor nieuwe verbindingen in het brein ontstaan. Beiden pleiten daarom voor een brede ontwikkeling met een duidelijke plek voor muziekonderwijs.

  • Prof. Erik Scherder ‘over muziek en ons brein’- Het Concertgebouw – Robeco SummerNights 2016

Muzikale ervaringen op de groep:

bieden kansen voor rijke interactie tussen de kinderen onderling en de professional op de groep. Jonge kinderen leren het meest van interactie met volwassenen en elkaar (Zone van naaste ontwikkeling – Lev Vygotski)

leveren betekenisvolle ervaringen die zorgen voor taalontwikkeling. Als je kinderen wilt stimuleren tot praten, moet er immers iets te vertellen zijn, zodat zij spontaan vertellen over hun eigen associaties, ervaringen en vragen.

stimuleren het auditief geheugen. Jonge kinderen ‘proeven’ als het ware de klanken van nieuwe woorden en geluiden. Daarom zijn er zoveel kinderliedjes met onzinwoorden, het is fijn om met je stem en spraak te kunnen spelen. Muzikale spelletjes met gekke geluiden of klanknabootsingen krijgen vaak enorm veel aandacht van kinderen. Dat stimuleert de spraakontwikkeling, wat zorgt voor gezond en expressief taalgebruik.
Auditief geheugen zorgt ook voor fonetisch bewustzijn: je kunt klanken onthouden en koppelen aan een letter. Fonetisch bewustzijn is een noodzakelijke vaardigheid voor begrijpend lezen vanaf groep 3. En de manier waarop muzikale zinnen, grammatica en interpunctie verband lijken te hebben met taal, is geen toeval!


“Wat MEMO doet, hebben wij op het kinderdagverblijf niet in huis
en kunnen wij zelf niet aanbieden.”


Door samen te werken met diverse instellingen draagt MEMO bij aan een veilige omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Als onderdeel daarvan wil MEMO rijke en sociale ervaringen bieden die kinderen meenemen in hun verdere schoolloopbaan.