over ons

Er was eens, heel lang geleden…

MEMO is in 2004 gestart toen Max Brenman, muzikant en sociaal ondernemer, mbira speler Debby Korfmacher ontmoette.


“Ik was verbaasd dat Debby naast haar werk als docente aan het Conservatorium van Amsterdam, achter een bar moest werken.”


Vaak is dat volstrekt normaal in de culturele sector. En blijkbaar is het altijd zo geweest: 750 jaar geleden was er een beroemde fluitist in Hamelen ook aan het bijverdienen. Brenman stelde zichzelf de vraag: kan muzikaal talent niet op meerdere plekken in onze maatschappij benut worden?

Zoals de kinderen destijds gegrepen werden door het spel van de Duitse fluitist, werden de eerste kinderen die Debby bezocht volstrekt betoverd door haar magische mbira klanken. De fantastische reacties van de kinderen maakten al snel duidelijk hoe sterk het concept was. Met MEMO ontstond een win-winsituatie, zowel voor de kinderen als voor de professionele artiesten, die meestal vele jaren verbonden blijven aan het project.

Als startend project en dankzij genereuze steun van o.a. de Bernard van Leer Foundation, het VSB Fonds, AFK en Fonds 21 kon MEMO zich ontwikkelen. Inmiddels is MEMO volwassen geworden en heeft een hedendaagse en efficiënte organisatie. Een aantal zeer betrokkenen professionals en een geautomatiseerd boekings- en administratiesysteem maken duizenden voorstellingen per jaar mogelijk, alsmede training van nieuwe artiesten. Deze flexibele opzet biedt MEMO een duurzame toekomst en betekent dat we subsidie-onafhankelijk opereren.

In de loop der jaren heeft MEMO bijna 100.000 voorstellingen op 900 locaties gegeven. Naast de kinderdagverblijven en basisscholen, waren er ook MEMO-voorstellingen in Muziekgebouw aan ’t IJ, het JHM Kindermuseum, het Grachtenfestival, de Uitmarkt, Festival De Rode Loper, het Winter WestwaARTS Festival, Festival 2 Turven Hoog en SAIL.

Naast het geven van steeds grotere aantallen voorstellingen van hoge kwaliteit in Amsterdam, heeft MEMO diverse doelstellingen voor de komende jaren:

  • Het verkrijgen van financiering voor cultuureducatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar van afdelingen Kunst & Cultuur en Onderwijs.
  • Zorg te dragen dat financiering wordt gegeven aan de onderwijs- en kinderopvang instellingen met een verplichting om het te gebruiken voor passende culturele projecten.
  • Het MEMO-project uitbreiden door stichtingen op te richten met stakeholders en partners in andere steden. Het delen van onze artistieke / pedagogische kennis en digitale faciliteiten maken dit tot een duurzaam businessmodel.

Memorabele Momenten (MEMO) is een samenwerking van:


Stg. Memorabele Momenten Cultuureducatie (MEMO Cultuureducatie)
Ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
het dossiernummer: 56412967     RSIN: 8521.13.018

Kantooradres: Robert Scottstraat 28-32,  1056AZ  Amsterdam
Tel: 06 54 38 27 88    max@memorabelemomenten.nl

Doelstelling: Het oprichten, ondersteunen en aanbieden van diensten (kennis en digitale middelen) ten behoeven van projectstichtingen of organisaties waarin cultuureducatie voor kinderen wordt gerealiseerd.

Onbezoldigd Raad van Toezicht leden:
Trintje de Haan
Louis Thorig
Samuel Curwen

Directeur/bestuurder Max Brenman (oprichter)
werkzaam voor de stichting als zelfstandig ondernemer

BTW plichtig nr. NL8521.13.018.B.01
Niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting,  met ANBI status.
Bankrekening t.n.v. Stichting Memorabele Momenten Cultuureducatie: NL70 TRIO 0788904531

Het financiële jaarverslag MEMO Cultuureducatie 2020

Het financiële jaarverslag MEMO Cultuureducatie 2021

Het financiële jaarverslag MEMO Cultuureducatie 2022

Overige ANBI gegevens mbt 2022

Stg Memorabele Momenten Amsterdam (MEMO Amsterdam)
Ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het dossiernummer 57261407

Onbezoldigd Raad van Toezicht leden:
Trintje de Haan
Louis Thorig
Samuel Curwen

Directeur/bestuurder Max Brenman (oprichter)
werkzaam voor de stichting als zelfstandig ondernemer

BTW plichtig nr. NL8525.05.784.B.01
Niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting, met ANBI status
Bankrekening t.n.v. Stichting Memorabele Momenten Amsterdam: NL18 INGB 0007 5177 78

Jaarrekening en beknopt activiteitenverslag 2022 MEMO Amsterdam

In Rotterdam is SKVR de licentiehouder
Contact: Sharon Dania, Coördinator
Bel: 010-2718320 of mail: onderwijs@skvr.nl

“Ik ben blij met iedereen die de moeite neemt met geluiden te toveren voor die ontvankelijke jonge oren, ik ben blij met iedereen die een tegenwicht biedt voor de harde klanken van de wereld. Ik ben blij met MEMO. Ik ben overtuigd van het goede werk dat MEMO doet.”

Alma Netten, oprichtster en voormalig directeur van het Grachtenfestival

“Het Concertgebouw is enthousiast over het werk van stichting MEMO. Door de inzet van gedreven musici is het voor kinderen op een jonge leeftijd mogelijk kennis te maken met muziek die live wordt uitgevoerd, op een speelse en leerzame manier. Dit is van onschatbare waarde.”
Mr. Jan H.M. Deiters, voormalig directeur fondsenwerving van Het Concertgebouw

“MEMO heeft een educatief project met een enorme meerwaarde voor de culturele en artistieke ontwikkeling van jonge kinderen, zowel allochtoon als autochtoon. Het is belangrijk dat jonge kinderen uit onze multiculturele samenleving op vroege leeftijd in aanraking komen met verschillende muziekculturen, samen leren ‘spelen’ en leren delen.”
Levent Aslan, directeur Muziekcentrum Aslan

“MEMO is een artistiek interessant project met een bijzondere educatieve waarde voor zowel de artiesten als ook het publiek. Als Conservatorium van Amsterdam willen wij dan ook graag onze steun voor dit project uitspreken. Voor de artiesten die bij ons opgeleid worden is een uitvoering in het karakter van MEMO (half-geïmproviseerd en spontaan) een goed medium om hun persoonlijkheid, uitstraling en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Ze leren hierdoor hun liefde voor de muziek uit te stralen en over te brengen – een essentiële vaardigheid voor iedere artiest en leraar.”
Maria Wüst, voormalig hoofd Onderwijs en Ontwikkeling, Hogeschool voor de Kunsten, CvA