Terug

artistieke en pedagogische aanpak

Verbinding en nieuwsgierigheid naar elkaar

Voor de allerjongsten is een bezoek van MEMO misschien wel de allereerste keer dat ze live muziek, van zo dichtbij, meemaken. Daarom is het een geruststellende gedachte dat deze nieuwe ervaring op een voor hun veilige plek plaatsvindt. MEMO komt naar jullie toe!

Onze artiesten volgen een intensief trainingsprogramma, waarin ze bewust worden gemaakt van de wereld van jonge kinderen en hun referentiekaders. Het vermogen om met de kinderen te kunnen verbinden, staat voor MEMO voorop.

In de voorstelling werken de artiesten vanuit een duidelijke, maar flexibele opzet. Zo kunnen zij inspelen op de reacties en behoeftes van de kinderen en de sfeer op de groep. Elke voorstellingen heeft vaste elementen, zodat de educatieve waarde en de link naar de vervolgactiviteiten altijd gewaarborgd blijven. Ook leggen deze elementen een verbinding naar MEMOthuis, zodat de kinderen met hun ouders opnieuw kunnen genieten van de artiest die op de groep is geweest.

De artiesten ervaren het als zeer waardevol om voor zo’n jong en onbevangen publiek te spelen.


“Het concept van MEMO is ijzersterk: musici en andere kunstenaars laten hun passie schitteren. De verschillende artiesten hebben meestal instrumenten bij zich die de kinderen nog niet kennen. Hierdoor is het altijd weer een leuke verrassing.”


SLO heeft in kaart gebracht wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan…

Het aanbod sluit aan bij meerdere doelen zoals geformuleerd door het ‘SLO voor het jonge kind’. Klik hier voor meer informatie.